Mag Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zwiększenie udziału TIK w zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez zakup systemu informacji i analizy zarządczej” polegający na zakupie licencji oprogramowania BI wraz z przeszkoleniem pracowników oraz zakupie urządzeń mobilnych.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa zaliczanego do MŚP na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Poprzez wzrost efektywności pracy oraz zmniejszenie czasochłonności procesów nastąpi zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analiza zarządcza dokonana za pomocą innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwi opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Wartość projektu – 163 098,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE – 65 637,00 zł