Mag Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy Mag Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. k.” polegający na przeprowadzeniu w przedsiębiorstwie audytu wzorniczego i opracowaniu na jego podstawie strategii wzorniczej.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału spółki Mag Dystrybucja poprzez umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie, co przełoży się na wdrożenie oferty nowych - własnych produktów na rynek, a także umożliwi firmie dokonanie ekspansji na rynki zagraniczne. W wyniku realizacji projektu powstanie strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych działań wykorzystujące proces projektowania wzorniczego, których zastosowanie przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej, marketingowej lub produktowej i powstanie nowego modelu biznesowego.

Tym samym projekt wpisuje się w główny cel Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, jakim jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie firmy z sektora MŚP w zakresie działalności innowacyjnej, stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej oraz stworzenie nowego modelu biznesowego.

Wartość projektu – 163 098,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE – 59 500,00 zł